Tilat ja strategia

Strategia ja tavoitteet toteutuvat yrityksen sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien arkipäivän työskentelyn ja yhteistyön tuloksena.

Sain kipinän väitöskirjaan reilu 10 vuotta sitten työstäessäni asiakkaideni kanssa strategioita ja niiden käytäntöönvientiä. Tutkitusti strategiat jäävät liian usein joko kokonaan tai ainakin osittain toteutumatta.

Koska tilat ovat merkittävä tekijä yrityksen arkipäivässä, halusin ymmärtää tarkemmin, mikä rooli niillä on strategian toteutumisessa.

Pandemia lisäsi tutkimuksen tärkeyttä: yritysten on ymmärrettävä entistä tarkemmin, minkälaisia tiloja ne tarvitsevat tulevaisuudessa.

Tutkimus jakautuu kolmeen kokonaisuuteen:
1) työympäristösuunnittelun nykytila
2) tilojen vaikutus asiantuntijaorganisaation (knowledge work) menestystekijöihin
3) suosituksia tulevaisuuden työympäristösuunnitteluun.

Työ käynnistyi syksyllä 2021 yrityshaastatteluilla ja nykyisen tutkimustiedon kokoamisella.

Tutkimushypoteesi on työn edetessä vain vahvistunut: emme tiedä vielä riittävästi tilojen merkityksestä koko organisaation tuloksellisuudelle ja suorituskyvylle.

Väitöskirja toteutetaan artikkelimuotoisena. Vertaisarvioitua tietoa on odotettavissa 2023 alkuvuodesta eteenpäin, mutta työn herättämiä ajatuksia ja pohdintoja kirjoittelen näillekin sivuille jo matkan edetessä.

Tavoitteena on, että tutkimus ja väitöskirja valmistuvat vuonna 2024.

Jatko-opintojani ovat tukemassa Suomen Kulttuurirahasto / Keskusrahasto, Suomen Kulttuurirahasto / Päijät-Hämeen rahasto, Jenny ja Antti Wihurin säätiö, Lahden teollisuusseuran säätiö sekä Padasjoen säästöpankkisäätiö.