Tilat ja strategia

Strategia ja tavoitteet toteutuvat yrityksen sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien arkipäivän työskentelyn ja yhteistyön tuloksena.

Sain kipinän väitöskirjaan reilu 10 vuotta sitten työstäessäni asiakkaideni kanssa strategioita ja niiden käytäntöönvientiä. Tutkitusti strategiat jäävät liian usein joko kokonaan tai ainakin osittain toteutumatta. Koska tilat ovat merkittävä tekijä yrityksen arkipäivässä, olisi tarpeen ymmärtää tarkemmin, mikä rooli niillä on strategian toteutumisessa.

Pandemia vain lisäsi tutkimuksen tärkeyttä: yritysten on ymmärrettävä entistä tarkemmin, minkälaisia tiloja ne tarvitsevat tulevaisuudessa.

Tutkimus jakautuu kolmeen kokonaisuuteen:
1) työympäristösuunnittelun nykytila
2) tilojen vaikutus asiantuntijaorganisaation (knowledge work) menestystekijöihin
3) suosituksia tulevaisuuden työympäristösuunnitteluun.

Tutkimushypoteesi on työn edetessä vahvistunut: emme tiedä vielä riittävästi tilojen merkityksestä koko organisaation tuloksellisuudelle ja suorituskyvylle. Tilaratkaisuja tehdään erinäisin perustein, mutta mikä vaikutus niillä on todellisuudessa on mahdollisesti jäänyt vähemmälle pohdinnalle.

Työ käynnistyi syksyllä 2021 yrityshaastatteluilla ja nykyisen tutkimustiedon kokoamisella. Ensimmäinen tieteellinen artikkeli, joka käsittelee organisaatioiden tilaratkaisuiden taustoja ja niiden kykyä tukea strategian käytäntöönvientiä, on parhaillaan julkaisuprosessissa. Toinen artikkeli, jossa kolutaan läpi nykytutkimusta tilasta organisaation suorituskyvyn kannalta, on tarkoitus saada ehdolle julkaistavaksi loppvuodesta 2023.

Seuraa blogiani ja sometilejäni Blueskyssä @piawaisto.bsky.social ja LinkedInissä Pia Wäistö. Kirjoittelen näihin ajankohtaisia, vaikka itse tutkimuksen tuloksista voikin kertoa virallisesti vain vertaisarvioiduissa artikkeleissa.

Alkuperäinen tavoite oli, että koko tutkimus ja väitöskirja valmistuisivat vuonna 2024, mutta tällä hetkellä 2025 on realistisempi. Tutkimuksen tekeminen on ollut monessa mielessä hyvin erilaista kuin alkuvaiheessa kuvittelin.

Jatko-opintojani ovat olleet tukemassa Suomen Kulttuurirahasto / Keskusrahasto, Suomen Kulttuurirahasto / Päijät-Hämeen rahasto, Jenny ja Antti Wihurin säätiö, Lahden teollisuusseuran säätiö sekä Padasjoen säästöpankkisäätiö.