Grey Eminence Oy

‘Organisaatio on systeeminen kokonaisuus, jonka jokainen osa vaikuttaa toiseen ja rakentaa osaltaan yrityksen tulevaisuutta.’

Grey Eminence Oy on organisaation ja johtamisen kehittämisen sekä strategisen työympäristökehittämisen ammattilainen.

Grey Eminence Oy is a consultant company focused on organisation and leadership development as well as strategic workspace design.

Ajatuksia yrityksistä, ihmisistä ja tiloista

Rethinking strategy implementation – key challenges and the solution

– Originally published in Finnish March 3, 2024 – The implementation of an organisational strategy is an important part of a company management, and various implementation models have become a routine in almost all organisations. However, I am not certain if our way of implementing goals is the best possible. Contemporary models have focused on …

Noin 1968 kriittistä sanaa strategian käytäntöönviennistä

Strategian käytäntöönvienti on tärkeä osa yrityksen johtamista, ja erilaisista strategian käytäntöönviennin malleista on tullut rutiinia lähes kaikissa organisaatioissa. En kuitenkaan ole varma, onko tapamme viedä tavoitteet käytäntöön paras mahdollinen. Uusimmat mallit ovat paneutuneet korjaamaan tiettyjä puutteita ja ongelmia, mutta pohdin edelleen, ollaanko vieläkään täysin oikealla polulla ainakaan ‘kyläyhteisöä’ suuremmissa yrityksissä. Pienemmissä organisaatioissa asiat saattavat hoitua …

Henkilöstö – yrityksen tärkein voimavara?

Reilun kolmekymmentä vuotta sitten Suomeen rantautui johtamisoppi, josta maksamme jo varsin kallista hintaa, mutta se on ajamassa meidät huomaamattamme vieläkin hurjempiin aikoihin. En kuitenkaan usko, että olemme valmiita luopumaan siitä taisteluitta. Oppi kehitettiin aikanaan tarpeelliseksi vastavoimaksi silloiselle johtamiskulttuurille. Se ei siis ollut ‘pahis’ syntyessään. Oppi otettiin avosylin vastaan, se puhutteli ihmisiä laajalti ja oli helposti …

Palvelut

YRITYS

Yrityksen rakenne, strategia, johtaminen ja osaamiset muodostavat systeemisen kokonaisuuden, jonka yhteentoimivuus ratkaisee yrityksen suorituskyvyn ja tuloksellisuuden erityisesti pitkällä tähtäimellä.

| organisointi ja rakenteet
| strategia ja käytäntöönvienti
| johtamismallit
| strategiset osaamiset

Organization structures – hierarchy, strategy, processes, management systems and strategic competencies – create the foundation for company’s future success and performance.

IHMINEN

Erilaisuus on yritykselle voimavara ja haaste. Työntekijät motivoituvat eri asioista, tarvitsevat erilaista johtamista ja työskentelevät eri tyyleillä. Erilaisuuden johtaminen edellyttää myös johtajalta itsetuntemusta.

| erilaisuuden ymmärtäminen ja johtaminen
| johtajana kehittyminen ja coaching

Different personalities are as well a strength as a challence to the company. To harness the possibilities of diversity, leaders must not only understand others but also themselves.

TILA

Yrityksen toimitilat ovat osaltaan yrityksen toiminnan – ja menestyksen – alusta. Hyvin suunnitellut tilat tukevat työntekijän työtä, hyvinvointia ja onnistumista. Myös organisaation kannalta tiloilla on merkitystä: mitä paremmin tilat ohjaavat kokonaisuuden toimintaa ja varmistavat sen suorituskyvyn, sitä paremmin yritys toteuttaa strategiaansa ja saavuttaa tavoitteensa.

| tilat strategian ja organisaation näkökulmasta
| tilojen strateginen suorituskyky ja laatu

Lisää tietoa yritysten tiloihin liittyvästä tutkimuksesta löydät Tutkimus -sivulta.

Offices and other facilities are the platform for company’s operations and everyday work. Well designed office ensures organization’s and employees’ performance and the quality of strategy execution.

Yritys

Grey Eminence Oy on perustettu 2007. Organisaation ja johtamisen kehittämisen konsulttina olen toiminut kuitenkin jo vuodesta 2000, ja sitä ennen kartuttanut laaja-alaista kokemusta yritysmaailmassa asiantuntijana ja johtajana.

Koulutukseltani olen KTM (Strategiat ja johtaminen) 1994, tilasuunnittelija 2013 ja muotoilun maisteri (Tilojen käytettävyys) 2021.

Tällä hetkellä teen väitöskirjaa LUT-yliopiston Tuotantotalouden laitokselle. Tutkin väitöskirjassa fyysisten tilojen roolia yrityksen strategian toteutumisessa.

Grey Eminence Oy is founded in 2007, and I have been an organization and leadership consultant since 2000. Please read more about my professional background and skills in LinkedIn.

In addition to corporate cases, I’m currently working on my PhD research. Research is about the role of organization’s physical facilities (i.e. offices) in strategy execution.

Pia Wäistö

pia.waisto ( ) greyeminence.fi
+358 500 513016

Bluesky @piawaisto.bsky.social + X ja LinkedIn alla