Rethinking strategy implementation – key challenges and the solution

– Originally published in Finnish March 3, 2024 – The implementation of an organisational strategy is an important part of a company management, and various implementation models have become a routine in almost all organisations. However, I am not certain if our way of implementing goals is the best possible. Contemporary models have focused on …

Noin 1968 kriittistä sanaa strategian käytäntöönviennistä

Strategian käytäntöönvienti on tärkeä osa yrityksen johtamista, ja erilaisista strategian käytäntöönviennin malleista on tullut rutiinia lähes kaikissa organisaatioissa. En kuitenkaan ole varma, onko tapamme viedä tavoitteet käytäntöön paras mahdollinen. Uusimmat mallit ovat paneutuneet korjaamaan tiettyjä puutteita ja ongelmia, mutta pohdin edelleen, ollaanko vieläkään täysin oikealla polulla ainakaan ‘kyläyhteisöä’ suuremmissa yrityksissä. Pienemmissä organisaatioissa asiat saattavat hoitua …